Our Commitments on a Sea-Doo

TO CONVEY A POSITIVE IMAGE AND CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABILITY OF MY PASSION, I COMMIT TO :

Play it safe

Tænk på din sikkerhed og på andres!

 • Følg anbefalinger i brugermanualen 
 • Sikre dig at alle bruger rednindsvest og dragt (eller bukser)
 • Sikre dig at dødmansnoren til enhverv tid er fastgjort til førerens redningsvest 
 • Hold sikker afstand fra andre, kysten og badeområder 
 • Sejl ikke med alkohol i blodet 
 • Når det er muligt, sejl med andre det er mest sikkert 

PLAY IT RIGHT

Sejl efter reglerne!

 • Observer og tjek lokale regler 
 • Tjek vejret for sejlforholdene
 • Vær sikker på der er nok benzin og fuldopladet batteri 
 • Tjek at alle kontrolfunktionerne virker 
 • Medbring tov og mobil
 • Vandscooteren skal være forsikret og du skal have vandscooterkort. Hold alle dokumeter så de er let at fremvise. 
 • Respekter reglerne ved slæbestedet
 • Hold dig fra Natura 2000 områder eller områder som er begrænset af fart.

Play it Green !

Din legeplads er vores legeplads. Pas på det!

 • Smid dit affald på land, ikke i vandet
 • Respekter lokale plante og dyreliv
 • Jeg sørger for at vandscooteren overholder miljøforskrifterne 
 • Begræns skyldning til et minum 

Vores forpligelser på Sea-Doo

FOR AT OPRETHOLDE ET POSITIV IMAGE OG BIDRAGE TIL BÆREDYGTIGHEDEN AF MIN PASSION, FORPLIGTER JEG MIG HERMED TIL: 

PLAY IT RIGHT

 • Jeg observere og overholder lokale regler (f.eks alders restriktioner, kørekort, etc)
 • Jeg sikre mig at min vandscooter er forsikret og registeret om nødvendigt
 • Jeg kan fremvise alle papirer når det forlanges (f.eks. tilladelse, registrering kort, forsikringsdokument)
 • Jeg bliver ude af forbude zoner 
 • Jeg sejler med deduceret fart i havne og respektere fartbegrænsinger 
 • Jeg sejler ikke når jeg har indatget alkohol eller stoffer

PLAY IT GREEN

 • Jeg sikre mig min vandscooter overholder alle regler (feks.  miljø)
 • Jeg respektere fauna og flora og justere farten i områder med dyreliv
 • Jeg smider ikke affald men tager det med i skraldspanden 


PLAY IT COOL

 • Jeg respektere andre både og holder mig væk fra dem, specielt når de ligger for anker.
 • Jeg tænker over min sejlads og undgår at påvirke andre med min sejlads
 • Jeg holder sikker afstand fra kysten og specielle områder, hvor andre svømmer eller leger. 


PLAY IT SMART

 • Jeg følger producentens anbefalinger i brugermanualen og labels der sidder på vandscoteren
 • Jeg tjekker vejrforholdene inden jeg tager ud
 • Jeg er opmærksom på vindforhold og tidevande 
 • Jeg sikre mig jeg har nok benzin og batteri før jeg sejler ud. 
 • Jeg tjekker kontrol funktionerne 
 • Jeg sejler med andre, da det giver sikkerhed


PLAY IT CIVIL

 • Jeg respektere slæbesteder og hvordan jeg bruger det
 • Jeg efterlader min trailer i designet områder til formålet
 • Jeg respektere andre der bruger slæbestedet og venter på det bliver min tur 


PLAY IT SAFE

 • Jeg følger anbefalingerne vedr. sikkerhedsudstyr og beklædning som sår i brugermanualen 
 • Jeg sikre mig alle ombord har redningsvest på
 • Jeg sikre mig at nøglesnoren sikker fast i førerens redningsvest hele tiden, da det stopper motoren hvis føreren falder af
 • Jeg medbringer et reb
 • Jeg tager tlf med

Vores forpligtelser på Sea-Doo

FOR AT FORMIDLE ET POSITIVT IMAGE OG BIDRAGE TIL BÆREDYGTIGHEDEN AF MIN HOBBY, FORPLIGTER JEG MIG TIL:

Play it safe

Tænk på din sikkerhed og andres!

 • Følg anbefalingerne i brugermanueln
 • Sikre dig at alle har en rednindsvest og våddragt på 
 • Sikre dig at snoren fra nøglen er fastgjort til dit håndled eller rednignsvest. 
 • Hold god afstand fra de andre og kysten 
 • Sejl ikke når du er påvirket af stoffer eller alkohol 
 • Når det er muligt, sejl med andre da det er mere sikkert 

PLAY IT RIGHT

Sejl efter reglerne!

 • Overhold lokala regler
 • Tjek vejr og vindforholdene 
 • Vær sikker på der er nok benzin og battery power
 • Kontroller, at alle kontrolelementer fungere efter hensigten.
 • Medbring et træktov og telefon 
 • Husk din vandscooter skal være forsikret og du skal have vandscooterbevis. Lad dokumenterne være let tilgængelige under sejladsen.
 • Respekter reglerne ved slæbestedet 
 • Hold dig ude af begrænsede zoner, (natura 2000) og reducere farten i havne og andre fartbegrænset områder.

Play it Green !

Din legeplads er vores legeplads: beskydt den!

 • Bortskaf dit affald på land, ikke i havet
 • Respecter lokale plante og dyreliv
 • Sikre dig at din vandscooter opfylder lokale miljøbestemmelser 
 • Begræns motorskyldning til et  minimum